Villa KNispen
Project
Villa K
Architect
Baudoin Van Alphen Architecten
Locatie
Nispen
Projectomvang

800 m2 bvo

Doorlooptijd
2009 - heden

Het ontwerp van Baudoin Van Alphen architecten voor de villa wordt gerealiseerd in een bos met uitzicht op een privé meer waarbij een groot deel van de villa (ca. 800 m2) onder maaiveld ligt. Een klein deel van de villa ligt bovengronds (ca. 150 m2) waarbij de vloer ca. 1m boven maaiveld is getild om  voldoende daglicht in de ondergrondse ruimtes te krijgen en een mooi uitzicht over het perceel te verkrijgen. Het belangrijkste onderdeel van de structuur is zodoende de kelder. Deze ligt vier meter ingegraven onder het maaiveld. De kelder bestaat uit een betonnen waterkerende vloer en betonnen grond- en waterkerende wanden.

De kelder wordt afgedekt door de “begane grondvloer” die nog juist onder het maaiveld ligt respectievelijk het opgetilde bouwvolume. Op deze begane grondvloer ligt een intensief groendak met een geprofileerd grondprofiel om zones met verschillende beplanting mogelijk te maken. Een gedeelte van deze vloer is geïsoleerd en ligt boven de verwarmde ruimtes. Een gedeelte echter spant over het zwembad in een buitenruimte. Om verder extra daglicht in het middendeel van de kelder ter plaatse van het zwembad te krijgen wordt een ovale vloeropening voorzien. De vloerrand van de ovaalvorm wordt afgeschuind waarbij een vloeiend verloop van bijna recht naar zo vlak mogelijk wordt gerealiseerd voor een maximale zonlicht toetreding.  Dit vloerdeel is glijdend op de “warme” vloer opgelegd. Er zijn geen vaste verbindingen om schade door thermische werking van het ongeïsoleerde deel te voorkomen.

In de begane grond zitten grote openingen. De horizontale krachten uit de grond- en waterdruk kunnen niet overal door schijfwerking worden afgeleid. Daarom zijn de meeste kelderwanden berekend als uitkragend uit de fundering.

De eerste verdieping is het één meter boven het maaiveld gelegen entreeniveau van de woning. Deze verdieping uit ter plaatse gestort beton rust middels kleine stalen kolommen op de ondergelegen kelderwanden. Rondom rond worden hier ramen voorzien zodat het lijkt of het volume zweeft en er maximaal van daglicht toetreding in de ondergelegen ruimte geprofiteerd kan worden. Als gevolg van de isolatie en de aandacht voor de verschillende overgangen tussen verwarmde ruimtes en onverwarmde ruimtes wordt een zo goed als energie neutrale villa gerealiseerd.

Foto`s
Deel dit bericht