Project
Scholencampus Panhoven
Opdrachtgever
DBFM Scholen van Morgen BV
Architect
Bekkering Adams Architecten
Locatie
Peer
Projectomvang

18.000 m2 bvo

Doorlooptijd
2012 - 2016

De scholencampus Panhoven te Peer is deel van het project ‘Scholen van morgen’, een grootschalig programma van de Vlaamse Gemeenschap  met als doel meer dan 200 scholen in Vlaanderen te vernieuwen.

De campus Panhoven heeft een omvang  van ca 18.000m² en omvat een secundaire school (Agnetendal), een  basisschool, een internaat en een sportcomplex. Het groene middengebied is openbaar toegankelijk, wat een meerwaarde voor de stad Peer betekent.

De constructieve ontwerpprincipes zijn voor de 4 gebouwen dezelfde:

  • Eenvoudige, heldere structuur
  • Integratie tussen structuur en technieken
  • Maximale flexibiliteit van de indeling

De uitwerking hiervan gebeurt bij de gebouwen volgens verschillende constructieve principes.

Bij Agnetendal is er gekozen om te werken met vlakke vloerplaten en kolommen op een vast raster. Zo kunnen diverse grote leslokalen optimaal worden ingepast. Bovendien vormt de vlakke vloerplaat geen obstakel voor de binnenmuren,  de vele leidingen en technieken.

Bij de basisschool en het internaat bestaat de constructie uit vaste draaglijnen, opgebouwd uit betonnen kolommen en balken of dragend kalkzandsteenmetselwerk. De overspanningen worden gemaakt met voorgespannen welfsels. Ook hier is een vrije indeling van de klaslokalen of kamers mogelijk.

Het sportcomplex heeft, gezien zijn functie, een ander constructief karakter dan de schoolgebouwen of het internaat.
Het onderste deel van de sporthal bestaat uit een betonnen kelder die deels is ingegraven om de impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
Boven de kelder is een traditionele sporthal opgebouwd uit betonnen kolommen en gelamineerde houten liggers die een vrije ruimte van 30m overspannen. Het dak bestaat uit geprofileerde stalen dakplaten, geperforeerd in functie van de akoestiek in de hal.
Naast de grote sporthal is er nog een judo- of danszaal, een cafetaria en kleedruimtes.
Bij de judozaal en cafetaria is er gebruik gemaakt van dragende wanden en voorgespannen welfsels.
Boven de kleedruimtes is er gekozen voor breedplaten, zodat de uitkragende luifel aan het dak kan worden bevestigd. Met deze oplossing wordt het esthetische, het constructieve en het kostentechnische met elkaar gecombineerd.

Foto`s
Deel dit bericht