Pakhuis Sanba RijnkaaiAntwerpen
Project
Pakhuis Sanba Rijnkaai
Opdrachtgever
Rijnkaai bvba
Architect
HUB architecture
Locatie
Antwerpen
Projectomvang

5.100 m² bvo

Doorlooptijd
2008 - 2012

Het oude kantoorgebouw op Rijnkaai 24 wordt vervangen door nieuwbouw met kantoren en lofts. Ondergronds wordt een parkeergarage voorzien die in verbinding staat met de te renoveren kelder van pakhuis Sanba. Het naastliggende pakhuis Sanba wordt gerenoveerd tot kantoorgebouw. Dit pakhuis, bestaande uit twee nagenoeg identieke gebouwen, wordt aan de Rijnkaai opgetopt met een tweelaags penthouse.

De nieuwbouw wordt gekenmerkt door een betonconstructie met dragende vloerplaten van voor- naar achtergevel,
halverwege ondersteund door een balk. Tussen deze gevels is naast de trap- en liftkern slechts één wand aanwezig voor stabiliteit, zodat het gebouw maximale flexibiliteit behoud. In de gevel bepalen betonkolommen die per verdieping verspringen en van afmeting veranderen voor het gevelbeeld.

Voor de nieuwe parkeerkelder wordt een bouwput gerealiseerd met een secans-palenwand. Deze vangt de horizontale belasting van het maaiveld en aanpalende constructies op, evenals een deel van de verticale belasting van de nieuwbouw. De nieuwe constructie wordt gefundeerd op schroefpalen met grondverdringing. In de zone tussen de twee pakhuizen worden micropalen gehanteerd vanwege de beperkte vrije hoogte en moeilijke bereikbaarheid. Waar nodig wordt de bestaande fundering verstevigd door te onderschoeiien met micropalen.

Het pakhuis bestaat uit twee nagenoeg identieke gebouwen waarvan één met voorzijde aan de Rijnkaai en de ander aan de Braziliëstraat. Aan de Brazilië-straat komt de gemeenschappelijke inrit voor de parkeerkelder. Beide pakhuisblokken krijgen voornamelijk een kantoorfunctie toegewezen.
Het pakhuis aan de Rijnkaai wordt verder opgetopt door een villa met twee bouwlagen. Het nieuwe penthouse bestaat uit een staalconstructie met een potten en balken-vloersysteem. Gebouw Sanba wordt hiervoor versterkt, maar ondergaat verder weinig constructieve ingrepen. Daar waar de bestaande vloerplaat scheurvorming vertoont, wordt epoxyhars geïnjecteerd. De grote uitdaging betreft de verwezenlijking van de nieuwe funderingen in de zone onder de passerelle, die tijdens de funderingswerken geschoord dient te worden. Ter hoogte van deze passerelle wordt een nieuwe lift geïntegreerd.

Foto`s
Deel dit bericht