Project
NAC Leopoldsburg
Opdrachtgever
Gemeente Leopoldsburg
Architect
UAU Collective
Locatie
Leopoldsburg
Doorlooptijd
2016 - heden

In opdracht van het gemeentebestuur van Leopoldsburg gaat bouwfirma Van Roey het gemeentehuis renoveren en voorzien van een gedeelte nieuwbouw. Het ontwerp is van UAU Collective. ABT verzorgt de integrale adviesdiensten voor stabiliteit en technieken voor de design-and-build-opdracht.

Het monumentale deel van het bestaande gebouw vormt de basis voor het ontwerp. Dit bouwdeel wordt intern compleet gestript, waardoor een ruime inkomhal ontstaat, waarin tal van activiteiten kunnen plaatsvinden voor alle inwoners en bezoekers van Leopoldsburg.

Daarachter komt, in plaats van de huidige aanbouw, een nieuwe constructie met veel glas, waarin het bestaande gebouw weerspiegelt. In dit administratief centrum (NAC)  worden alle diensten gecentraliseerd. De nieuwbouw wordt compact, zeer flexibel, en zeer duurzaam. De BREEAM-score is ‘excellent’, wat nog zeldzaam is voor openbare gebouwen. Het gebouw is voorts ook BEN (bijna energieneutraal).

Afbeelding: gemeentehuis-leopoldsburg-abt-aanzicht

Constructie

Dankzij haar eenduidige en overzichtelijke constructieve opzet, kent het gebouw een hoge mate van flexibiliteit. Alle kolommen van het gebouw zijn in de buitenschil opgenomen waardoor men een open plan krijgt. De twee kernen in het gebouw zijn de enige vaste elementen, zij zorgen voor de dwarse stabiliteit. Tussen de twee kernen ontstaat een centrale midden zone die vrij ingedeeld kan worden. Doordat er circulatiekernen zijn, kan de centrale midden-zone eenvoudig worden opgesplitst indien dit gewenst is in de toekomst.

Technieken

Om deze flexibiliteit maximaal te kunnen benutten zijn de technieken eveneens vanuit deze optiek geconcipieerd. Vanuit de technische ruimtes aan weerszijden van het gebouw vertrekt een hoofdlus van ventilatiekanalen waar eenvoudig aftakkingen aangemaakt kunnen worden indien het kantooreiland andere opstellingen krijgt. Hetzelfde is toegepast met vloergoten om elektriciteit en data naar een gewenste positie te brengen.

BEN

Het gebouw is BEN (bijna energieneutraal). Om dit te bereiken wordt de schil zeer goed geïsoleerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van CO2-gestuurde ventilatie en LED-verlichting en is het gebouw voorzien van duurzame energieopwekkers, waaronder een warmtepompsysteem dat is aangesloten op een ijsbuffer. Dit resulteert in een E-peil 40 en een besparing op energiegebruik en energiekosten op de gebouw gebonden installaties van ruim 80%.

BREEAM Excellent

Het ontwerpteam heeft voorts gezorgd voor een BREEAM-score ‘excellent’, wat nog zeldzaam is voor openbare gebouwen.  Naast energiezuinigheid heeft materiaalbesparing speciale aandacht gekregen. Zo worden de huidige PV-panelen hergebruikt, kiezen we zoveel mogelijk voor hernieuwbare materialen als hout of bamboe, of voor bio-based materialen, en wordt in het glas tot 30% gerecycled glas (cullet) toegepast. Het maken van demontabele verbindingen in beton en staal zorgt ervoor dat deze delen op elementenniveau kunnen worden hergebruikt. Uit gezondheidsoogpunt passen we geen materialen toe met een hoge uitstoot van formaldehyde of vluchtige organische verbindingen. We gebruiken minimaal 25% gerecycled toeslagmateriaal in de constructies.

Foto`s
Deel dit bericht