Internaat MPI ZonneweeldeLommel
Internaat MPI ZonneweeldeLommel
Project
Internaat MPI Zonneweelde
Opdrachtgever
Gemeenschapsonderwijs GO!
Architect
Ipostudio Architetti Srl Firenze (IT)
Locatie
Lommel
Projectomvang

3.660 m2 bvo

Doorlooptijd
2010 - 2013

Op dit domein genaamd “Zonneweelde” zijn zowel de basisschool of het MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) gevestigd als een secundaire school voor bijzonder onderwijs. Het MPI bevindt zich in een recente bouw centraal op het domein. Voor het secundair werd vanaf 2002 in drie fasen een school gebouwd zuidelijk op de site. Daardoor kon het ensemble van containerklassen worden gesupprimeerd en is er op het noordelijk deel van de site ruimte voor de bouw van een internaat. Het nieuwe internaat telt 129 bedden . Het vervangt twee verouderde internaatsgebouwen elders, maar het zal tegelijk ook dienen als opvangcentrum.
Een opvangcentrum is een instelling van de Vlaamse overheid die een thuis biedt aan kinderen die tijdelijk geen andere thuis hebben. In het opvangcentrum verblijven de kinderen in weekends en vakanties. De kinderen van het internaat verblijven er in principe alleen van maandag tot vrijdag, hoewel de helft van deze kinderen ook aan de zorgen van het opvangcentrum zijn toevertrouwd en er dus permanent verblijven.
Het gezamenlijk gebruik van de bedden door internaat en opvangcentrum is een duurzame beleidsoptie van de Vlaamse overheid. De overheid wil echter ook juist deze kinderen maximale kansen bieden. Daarom moeten de kinderen die er permanent verblijven een eigen kamer kunnen hebben waar ze zich thuis voelen. Ook voor de kinderen met een autismespectrumstoornis is het niet wenselijk dat hun kamer in het weekend en in de vakanties door anderen wordt gebruikt. 
Op wat eens een grote site was, rest vandaag niet veel open ruimte meer. Om toch nog wat ruimte voor sport en spel te vrijwaren en uit overwegingen van duurzaam en economisch bouwen werd door de architect uit Firenze geopteerd voor een compacte bouw. 

Foto`s
Stijn Bollaert
Stijn Bollaert
Stijn Bollaert
Stijn Bollaert
Stijn Bollaert
Deel dit bericht