HerenpolderbrugHoboken
Project
Herenpolderbrug
Opdrachtgever
Stad Antwerpen - Infrabel
Architect
West 8 Architecten
Locatie
Hoboken
Projectomvang

94m overspanning

Doorlooptijd
2005 - 2009

De nieuwe Herenpolderbrug is een verkeersbrug voor gemotoriseerd verkeer met één dubbelrichting fietspad over een spoorweg. Deze brug verbindt de Emile Vloorstraat met de Schroeilaan in Hoboken met als doel het Petrolium-gebied te ontsluiten en het zware vrachtverkeer uit de woongebieden van Hoboken en het Kiel te houden. Dit verkeer loopt momenteel over de huidige Krugerbrug die in slechte staat is.

De brug is opgebouwd uit geprefabriceerde, voorgespannnen U-liggers. De overspanningen bedragen 11 meter, twee maal 36 meter en nog eens 11 meter. Het brugdek wordt ter plaatse gestort en kraagt aan één zijde (fietspad) 3,50 meter uit. De uitkragende delen worden verwezenlijkt door geprefabriceerde consolebalken die de belasting via trek in de drukplaat overdragen naar de U-liggers. De brug steunt op twee hooggefundeerde landhoofden en drie pijlers die telkens op palen gefundeerd zijn. De brug wordt afgewerkt met architecturale aluminium elementen, telkens aan weerzijden van de brug en ook op de barrier tussen rijweg en fietspad.

Foto`s
Deel dit bericht