Technieken
Technieken

De advisering voor technieken strekt zich uit van de allervroegste initiatieffase tot en met de mogelijkheden voor hergebruik. Zowel de gebouwgebonden technieken als diverse gebruikersvoorzieningen horen in dit totaalpakket.

ABT adviseert in samenspraak met opdrachtgevers, bouwmanagers, architecten, andere ontwerpdisciplines en de uitvoerende partijen om tot een bevredigend resultaat te komen. Daarbij staan de belangen van de opdrachtgever c.q. de gebruiker voorop.

Advies en ontwerp van technieken vanuit interdisciplinair oogpunt zijn de kern van het proces. Kostenbeheersing, risicoreductie en uitvoerbaarheid zijn de resultaten voor opdrachtgever en uitvoerende partijen. Tijdens de uitvoering vervult ABT een belangrijke begeleidende rol die voortgezet wordt bij de oplevering en ingebruikname van de gebouwinstallaties.

Deel dit bericht