Stabiliteit
Stabiliteit
Stabiliteit

De belangrijkste doelstelling van de adviesgroep Stabiliteit is het integreren van de constructie in het architectonisch ontwerp. Daarbij wordt gezocht naar de optimale oplossing binnen het taakstellend budget. Wij besteden veel tijd en aandacht aan het analyseren van de ontwerpopgave: wat wil de opdrachtgever, wat wil de architect?

Met andere woorden: wat is het beschikbare budget en wat zijn de ambities? Op basis van deze analyse worden verschillende varianten gemaakt. De werkwijze van Stabiliteit kenmerkt zich door het voortdurend zoeken naar creatieve, innovatieve oplossingen. Een belangrijk aspect daarbij is het inhoudelijk en financieel inzichtelijk maken van de verschillende keuzemogelijkheden.

Voor elke ontwerpopgave mobiliseert ABT alle beschikbare kennis en kunde binnen het bureau. De beste oplossing wordt vervolgens bereikt door op basis van de uitgangspunten te komen tot een maximaal geïntegreerd ontwerp.

 

Deel dit bericht