Windenergie
Windenergie
Windenergie

Een kilowattuur van een on-shore windturbine is even duur als die van een kolencentrale. Wind heeft hiermee een volwaardige positie gekregen in de energiemarkt, die nog steeds wordt gedomineerd door fossiele energiebronnen als kolen, gas en olie. Wereldwijd liggen tal van bouwplannen klaar voor grootschalige windturbineparken. De verduurzaming van de energiemarkt en daarmee de samenleving komt zo stapsgewijs dichterbij.

De fundering van een op land te bouwen windturbine is het meest risicovolle onderdeel van het hele bouwproject. Waar de bovenbouw - toren, wieken en turbine –als een soort bouwpakket uit de fabriek komt, is de fundering op iedere landlocatie maatwerk. Deze is immers afhankelijk van de bodemgesteldheid, hard of zacht, en de beschikbare ruimte. Op basis van onze bodemkennis en expertise op het gebied van betonnen constructies kunnen wij een slanke fundering ontwerpen waarin tot 35 procent minder beton en 70 procent minder wapening zit dan gebruikelijk. Hiermee leveren we als ABT niet alleen een bijdrage aan de verdere verduurzaming van windenergieprojecten; beton en staal zijn energie-intensieve grondstoffen en zorgen voor veel CO2-uitstoot. De kostenbesparing die wordt gerealiseerd maakt de bouw van de windturbines ook financieel interessanter.

Afbeelding: Windenergie_speerpunt_ABT_3D wapening detail
3D model fundatie

Projecten
Wilt u bij uw project graag gebruik maken van deze kennis? Dan werken wij graag samen met onze collega's van ABT Nederland die hierin gespecialiseerd zijn. De civieltechnisch- en funderingsexperts van ABT Nederland realiseerden reeds een aantal windparken in België.

Deel dit bericht