Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen
Ondergronds bouwen

In de compacte Nederlandse steden is ruimte schaars. Bovendien willen we vaak het historische karakter van de centra behouden. Om de benodigde parkeerruimte te creëren, gebouwen met elkaar te verbinden of infrastructuur aan te leggen is ondergronds bouwen een aantrekkelijke of soms zelfs noodzakelijke keuze.

ABT is al decennia lang een gezaghebbend expert op het gebied van ondergronds bouwen. Hierbij gaan wij integraal en multidisciplinair te werk. ABT kan bovendien op basis van een ‘quickscan’ bepalen of en hoe ondergronds bouwen technisch haalbaar is en wat de risico’s zijn. Daarnaast is ABT in staat om in de uitvoering het management en de kwaliteitscontrole op zich te nemen.

Luuk Kramer
Mauritshuis Den Haag

Projecten
Bij de renovatie en uitbreiding van het Mauritshuis in Den Haag is de entree van het museum ondergronds gebouwd om zo het 17de eeuwse stadspaleis te verbinden met een aan de overzijde van de straat gelegen pand. Bij het Groninger Forum in Groningen heeft ABT op basis van de zelfontwikkelde quickscan de risico’s onderzocht op bodemverzakking. Een variantenstudie leidde tot het ontwerp van de in het definitieve ontwerp opgenomen vijflaagse kelder.

Deel dit bericht