Comfort en energie
Comfort en energie

In schoolgebouwen leren kinderen. Patiënten worden beter in het ziekenhuis. Het lijkt voor de hand te liggen. Maar dat is het niet. In de praktijk leiden kosten gedreven ontwerpkeuzes en hoge energieprestatieregels vaak tot gebouwen die de gebruikers nauwelijks comfort bieden. Het binnenklimaat is te warm, te benauwd of door een tekort aan zuurstof gewoon ongezond. Voor een werkelijk duurzame bebouwde omgeving is het daarom de opgave om betaalbare gebouwen, van onderwijs en ziekenhuizen tot kantoren en woningen, te ontwerpen die weinig energie verbruiken en mensen comfort bieden.

ABT werkt vanuit een benadering waarbij gebouw en gebruiker als een samenhangend geheel worden beschouwd. Door deze werkwijze zijn wij in staat om comfort en het menselijk welbehagen bewust een plek te geven in het ontwerpproces, of het nu om nieuwbouw of renovatie gaat. Met specialisten in huis op het gebied van Europese regelgeving, installaties, bouwfysica, akoestiek, licht en gevelontwerp beschikt ABT over alle kennis die hiervoor nodig is. Onze specialisten werken bovendien multidisciplinair en integraal met elkaar samen waardoor nieuwe technische oplossingen of technologische ontwikkelingen direct kunnen worden uitgewerkt en toegepast.

Wilt u bij uw project graag gebruik maken van deze kennis? Dan werken wij graag samen met onze collega's van ABT Nederland die hierin gespecialiseerd zijn.

Deel dit bericht