Building Envelope Engineering
Building Envelope Engineering
Building Envelope Engineering

Een integrale benadering van gevel-, vloer en dakengineering

De gevels en daken van gebouwen worden steeds geavanceerder, complexer en dynamischer. Nieuwe, spannende en duurzamere materialen worden bedacht, en ook de vorm wordt complexer onder invloed van de huidige reken- en tekentechnieken. Tegelijkertijd blijven de functionele eisen aan wind- en waterdichtheid, thermische isolatie, beheer en onderhoud, maakbaarheid, en kosten onverminderd geldig.

ABT wil de laatste ontwikkelingen die vanuit de architectuur en materialen op ons afkomen op optimale wijze te verbinden met de andere kant van het spectrum, waar het gaat over een betrouwbaar en maakbaar product. Daarbij streven we naar advisering op het scherp van de snede. Onze kennis en kunde is erin gelegen  de wensen op het gebied van verschijningsvorm, esthetica, en architectuur maakbaar, haalbaar, en betrouwbaar te maken, met oog voor levensduur en duurzaamheid.

Dit vermindert het financiële risico binnen bouwprojecten, groot of klein. De gevel vertegenwoordigt immers 20 tot 30 procent van de bouwsom en is één van de meest lastig uitvoerbare delen van het gebouw.

Het BEE team (Building Envelope Engineering) van ABT bestaat uit ervaren specialisten uit verschillende kennisgebieden. Bij de gevel komen een divers aantal disciplines samen die allemaal nodig zijn om een gevel te ontwerpen en de technische en financiële haalbaarheid er van uit te rekenen. Specialisten op het gebied van bouwfysica, stabiliteit, klimaatinstallaties, akoestiek, brandveiligheid, funderingen, materialen en detaillering, werken nauw samen met die op het gebied van kosten en reken- en tekentechnieken. Zeker bij een complexe gevel is de vraag hoe je die dan gebimt krijgt. Door vanuit de wiskunde slimme algoritmes te bedenken en die de basis te laten zijn voor het modelontwerp kan het op het eerste oog onmogelijke, toch worden waargemaakt. Door deze informatie parametrisch te benaderen, kunnen we daarbij ook komen tot een vergaande optimalisatie van het ontwerp. Uiteraard moet deze informatie ook na het ontwerp en bouw van de gevel beschikbaar blijven  ten behoeve van beheer, onderhoud, en eventueel demontage / sloop.

Door de inzet van een team dat deze discipline tot in de puntjes beheerst en dit al diverse malen heeft bewezen, is ABT in staat om architecten en bouwheren snel, gedetailleerd en betrouwbaar te begeleiden naar een blijvend mooie gevel en dak.

Scans van gevels en daken

Heeft u bestaand gevel of dak met een probleem, dan kunnen we in een korte tijd een inventarisatie maken van het probleem. Hierbij kunnen we integraal samenwerken met de verschillende disciplines.

Second opinion

Heeft u een gevel of dak in ontwerp dan kunnen we een onafhankelijk advies geven over de haalbaarheid.

Afbeelding: MAS_Antwerpen_ABT_constructief adviseur_hoofddraagconstructie_europese aanbesteding
Museum aan de Stroom Antwerpen

Projecten
ABT was als constructief adviseur nauw betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de veel geprezen golvende glazen gevel van het Museum aan de Stroom in Antwerpen.

Deel dit bericht