BIM en BEM
BIM en BEM
BIM en BEM
BIM en BEM

Net als in de samenleving vindt in het ontwerp- en bouwproces steeds verder digitalisering plaats. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een BIM-model, een database waarmee digitaal 3D gebouwontwerpen worden gemaakt. De omgeving van een gebouw of ontwerp, van aanpalende gebouwen en nabijgelegen infrastructuur inclusief de leidingen, funderingen en archeologische monumenten in de grond, wordt met behulp van BEM-model in kaart gebracht.

BIM en BEM worden steeds breder toegepast en hebben daardoor grote invloed op de huidige en toekomstige ontwerp- en bouwpraktijk. ABT heeft om die reden een eigen BIM-lab opgericht. Hierin doen wij onderzoek naar de mogelijkheden van BIM en BEM en ontwikkelen eigen software en processen. Zo heeft ABT een protocol voor modelleren op WIKI-achtige wijze, dus in samenwerking met onze ontwerp- en bouwpartners, samengesteld. Wij creëren met deze aanpak bewust een dynamische omgeving waarin op basis van transparante afspraken met onze partners wordt gestreefd naar een optimaal resultaat. Hierbij wordt vanaf de eerste ontwerpfase rekening gehouden met de ‘life cycle costs’ van het gebouw, wat leidt tot een zo efficiënt mogelijk ontwerp- en bouwproces en een optimale kostenbeheersing in de exploitatie van het gebouw.

ABT België is betrokken bij de ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs, Advies- en Ingenieursbureaus) werkgroep Building Information Modeling en heeft hierbij meegewerkt aan het opstellen van de kaderrichtlijn BIM.

Afbeelding: Koniging Elisabethzaal_Antwerpen_concertzaal_ABT Belgie_Ian Simpson Architects_BIM-01
Elisabeth Center Antwerpen

Virtual Reality
Op de Virtual Reality pagina is het mogelijk een kijkje in toekomstige gebouwen te nemen. Deze panorama renders komen voort uit intelligente BIM-modellen waarin door ABT alle facetten van het ontwerp (techniek, visualisatie, simulatie en samenwerking met andere bouwpartners) in één model worden weergegeven.

Deel dit bericht