Composiet
Composiet
Composiet

Materialen worden schaars en dus moeten ze op efficiëntere manieren worden gebruikt. Dit kan door de eigenschappen van bestaande materialen te verbeteren, of door ze te vervangen door slimmere, andere materialen. ABT onderzoekt onder meer de (constructieve) mogelijkheden van vezel versterkte kunststoffen en hybride beton.

Hybride beton
Beton wordt als een milieuonvriendelijk materiaal beschouwd. Met name bij de fabricage van bepaalde cementen wordt veel CO2 uitgestoten. Het toevoegen van veel staal aan beton maakt de uitstoot per volume eenheid nog veel  groter. Het is dus belangrijk om de hoeveelheid toegepaste beton en staal zo veel mogelijk te reduceren. Logischerwijs kan er slanker gedimensioneerd worden door betere betonvarianten te ontwikkelen. Eén van de varianten is hybride beton dat beduidend sterker is dan traditioneel gewapend beton. Wordt in de laatst genoemde betonsoort alleen wapeningsstaven toegepast om het beton trekkrachten op te  kunnen laten nemen, in hybride beton worden naast de wapeningsstaven ook staalvezels aan het betonmengsel toegevoegd. Het beton kan grotere krachten opnemen waardoor de betonnen onderdelen slanker kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt door de nieuwe samenstelling het gedrag van beton bij scheurvorming te verbeteren. Doordat scheurvorming grotendeels kan worden voorkomen, is de waterdichtheid van het beton groter. Door de grote besparingen in materiaal wordt er aanzienlijk minder CO2 uitgestoten.

Vezelversterkte kunststoffen
Een belangrijk alternatief voor de traditionele bouwmaterialen staal en beton kan vezelversterkt kunststof worden. ABT richt zich in haar onderzoek vooral op koolstofvezels in een epoxy matrix. Het is hetzelfde materiaal dat ook in de Airbus 380 en bijvoorbeeld carbon fietsen wordt gebruikt. Het is sterk, licht en duurzaam. De toepassingen van het materiaal zijn divers:

  • De sterkte van bestaande betonnen vloeren kan door het aanbrengen van koolstofstrippen aan de onderzijde worden verhoogd. Op relatief eenvoudige wijze kan in een bestaand gebouw een nieuwe functie worden ondergebracht die een hogere vloerbelasting vereist.
  • Om de krachten in de vloer bij trapgaten en andere sparingen op te kunnen vangen moeten raveelconstructies worden aangebracht. Dit zijn vaak stalen constructies die relatief ingewikkeld zijn om te maken en aan te brengen en die een behoorlijke hoogte kunnen krijgen. Deze constructie kan vervangen worden door koolstofstrippen met een totale dikte van 3 mm.
  • Van vezelversterkt kunststof kunnen ook brugdekken worden gemaakt. Bij de verkeersbrug Lunetten is de hoofddraagconstructie van staal, maar het dek is van de veel lichtere en onderhoudsarmere kunststof gemaakt.
  • Voor gebouwen lijken vezelversterkte kunststoffen vooral geschikt als gevelbekleding. In principe kunnen ze elke vorm en elke textuur krijgen. Bovendien zijn ze onderhoudsarm en licht waardoor ook de draagconstructie lichter kan worden uitgevoerd.
Deel dit bericht