Beton
Beton

Beton is voor veel mensen een saai grijs bouwmateriaal. Maar als er meer bekend zou zijn over welke techniek er achter schuil gaat, zou er zeker meer respect zijn voor dit materiaal. ABT heeft veel kennis in huis over beton. Niet alleen als constructiemateriaal, maar ook als esthetisch materiaal in de vorm van architectonisch beton. Naast het blijvend verbeteren van de standaardtoepassingen zijn we altijd bezig met nieuwe toepassingen en innovaties.

Betontechnologie
Onze kennis beperkt zich niet alleen tot het ontwerp van beton. Het materiaal kent zijn eigen proces en er is een hele wetenschap over hoe de natte beton(mortel) het beste kan worden gemaakt. Deze wetenschap wordt betontechnologie genoemd. Op het snijvlak van betontechnologie, uitvoering en ontwerp bevinden zich grote uitdagingen. Door over de grenzen van de disciplines te kijken boeken we veel winst. De ontwerper weet bijvoorbeeld door slim te construeren problemen voor de uitvoering en de technologie op te lossen. Dit resulteert vrijwel altijd in het beperken van de risico’s en faalkosten.

Architectonisch beton
Waar veel mensen beton grijs en saai vinden, gebruiken architecten beton steeds vaker als esthetisch materiaal. Beton kan gemaakt worden met een zeer glad of juist geprofileerd oppervlak voorzien van vele kleuren. Meer en meer zien we dat er bij kunstwerken in de openbare omgeving aandacht aan de architectuur wordt besteed. De voordelen van een vrije vormgeving, robuustheid en beperkte kosten worden dan ook dankbaar benut. Bij architectonisch beton, in de basis een natuurproduct, moeten vele invloedsfactoren gecombineerd worden tot een palet van randvoorwaarden en eisen. Een spannend vakgebied met een combinatie van beleving en techniek!  In de blogs van Theo van Wolfswinkel voor Cement beschrijft hij regelmatig de mogelijkheden van architectonisch beton.

Afbeelding: ABT_schoonbeton_De Zandwacht Maasvlakte II Rotterdam_bouwmanagement
Zandwacht Maasvlakte II Rotterdam

Een nieuw tijdperk
Nieuwe ontwikkelingen luiden een nieuwe tijd in voor het materiaal beton. Zo ontwikkelde Frank Huijben Vacuumatics. Hiermee kunnen ongelimiteerde bekistingsvormen worden gemaakt. Daarnaast is ABT bezig geweest met de ontwikkeling van hybride gewapend beton. Deze nieuwe wijze van wapenen maakt het gebruik van beton in meerdere toepassingen mogelijk. Bovendien wordt het construeren aanzienlijk goedkoper en wordt de levensduur verlengd.

Beton wordt ook toegepast als waterafdichting van een bouwkuip. Dit wordt onderwaterbeton genoemd. Door deze onderwaterbetonvloeren niet alleen slim te ontwerpen maar ook te wapenen met vezels wordt deze zeer succesvol toegepast. Voornamelijk bij diepe bouwputten ca. 10 meter of dieper worden dergelijke vloeren toegepast.

Het zeer hoge sterkte beton (ZHSB) en ultra hoge sterkte beton (UHSB) staat in de startblokken om te worden toegepast bij allerlei constructieve maar ook bouwkundige onderdelen. Het onderzoek en de ontwikkeling hiervan is bij ABT in volle gang. Door dankbaar gebruik te maken van de kennis die is opgedaan bij de innovatie van hybride gewapend beton kan het nieuwe UHSB-materiaal snel en doeltreffend worden geïmplementeerd.

Toekomstige uitdagingen
De primaire grondstoffen voor cement, en dus voor een deel van het beton, worden in Nederland steeds schaarser. Met name de grondstof kalk zal afnemen. Kalk is het hoofdbestandsdeel voor portlandcementklinker. Meer en meer zullen dus secundaire bouwstoffen als bestandsdeel voor cement worden gebruikt. Uiteindelijk zal het toepassen van volledig geopolymeer beton zijn intrede doen. Afhankelijk van de toegepaste bestandsdelen kan dit beton volledig worden gemaakt van gerecyclede materialen. De secundaire grondstoffen die ook in geopolymeer beton kunnen worden toegepast worden al veelvuldig door ABT geadviseerd. Dit doen we voornamelijk voor de milieuwinst die dit oplevert, maar ook om de kwaliteit van de constructie te verbeteren. 

Het mag duidelijk zijn: beton is nog lang niet uitontwikkeld. Door zijn lage kostprijs en de mogelijkheden een groot deel van de bestandsdelen lokaal te kunnen delven, blijft het materiaal toekomstbestendig. Doordat er steeds vrijer kan worden vormgeven en de technische mogelijkheden worden verbeterd, zullen er in de toekomst steeds meer toepassingen voor het materiaal worden gevonden. Te denken valt aan natuursteen dat wordt nagemaakt in beton, maar ook de eerder genoemde kunstwerken zullen uiteindelijk meer en meer in beton worden vervaardigd.

Deel dit bericht