Energie
Energie

België heeft zich binnen de Europese context geëngageerd om tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 80-95 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Het is dan ook noodzakelijk om nu de transitie naar een duurzaam energiesysteem in te zetten. Voor de bebouwde omgeving betekent dit een focus op energieneutraal zijn. Een forse ambitie die de vastgoed- en energiesector voor grote technische uitdagingen plaatst. Hierbij gaat het niet alleen om het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie. De bebouwde omgeving, bestaand en nieuw,  zal ook zo moeten worden aangepast dat deze efficiënter met energie omgaat.

ABT is op dit moment betrokken bij een aantal nationale en internationale onderzoeksprogramma’s op het gebied van energiebesparing. Door deze betrokkenheid zijn wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld ‘smart grids’ of slimme stroomnetwerken, die het mogelijk maken om met zonnecellen opgewekte energie te distribueren. Daarnaast houden wij ons bezig met het beter voorspellen van het energiegebruik in gebouwen. ABT is als funderingsexpert bovendien betrokken bij de bouw van windturbines op land.

Voor een overzicht van onze projecten verwijzen we graag naar het projectoverzicht.

 

Deel dit bericht