Commercieel vastgoed
Commercieel vastgoed
Commercieel vastgoed
Commercieel vastgoed

Gebruikers verwachten van kantoren en winkels meer dan ooit kwaliteit. Alles moet kloppen bij succesvol commercieel vastgoed; van de daglichtinval en het binnenklimaat tot aan de juiste voorziening en ‘look and feel’. De gebruiker is immers bepalend in deze door leegstand en overaanbod geplaagde sector.

Het realiseren van multifunctionele gebouwen, bestaand of nieuw, die zo min mogelijk energie verbruiken is de technische uitdaging voor commercieel vastgoed. Het gevolg van deze trend is dat aan de constructies en installaties van gebouwen hoge eisen worden gesteld. Wie boven een winkel woont wil daar binnen immers niets van merken. Onder andere de ventilatiesystemen worden hierbij complexer omdat ze zowel in een woning, kantoor als winkel een aangenaam binnenklimaat moeten realiseren.

Voor een overzicht van onze projecten verwijzen we graag naar het projectoverzicht.

Deel dit bericht