Vacuumatics
Vacuumatics
Vacuumatics

De vraag naar flexibele bekistingssystemen neemt al maar toe, mede als gevolg van digitale ontwerptechnieken en daarmee gepaard gaande ‘onbegrensde’ ontwerpmogelijkheden.

De meest complexe geometrische vormen kunnen worden gemodelleerd en zelfs geanalyseerd met behulp van geavanceerde softwarepakketten. En hoewel er (digitale) productietechnieken zijn, zijn de digitale ontwerpen vaak lastig of zelfs niet met de huidige technieken te maken.

In opdracht van ABT is er aan de Technische Universiteit te Eindhoven (TU/e) onderzoek gedaan naar de constructieve en vormtechnische mogelijkheden van vacuümconstructies (ofwel: vacuumatics). Door deze in vorm aanpasbare constructies in te zetten als flexibel bekistingsysteem kunnen ‘vrije vormen’ en klantgerichte oppervlaktetexturen in beton relatief eenvoudig geproduceerd worden. Hiermee wordt een belangrijke brug geslagen tussen het digitale ontwerp en de praktische uitvoerbaarheid.

Promotieonderzoek
Vanaf 2008 tot 2014 heeft Frank Huijben in opdracht van ABT een promotieonderzoek uitgevoerd aan de Technische Universiteit Eindhoven onder begeleiding van zijn promotoren professor Frans van Herwijnen (TU/e – ABT) en professor Rob Nijsse (TU Delft – ABT) getiteld ‘ Vacuumatics: 3D Formwork Systems’. Voor meer informatie: http://www.frankhuijben.nl/.

 

Afbeelding: Vacuumatics proeven Frank Huijben

Dutch Design Week
Op de Dutch Design Week is het promotieonderzoek opgenomen in de expositie ‘ Mind the Step’ van de TU Eindhoven, TU Delft en TU Twente. De gezamenlijke expositie toont aan hoe technische technologie in samenspel met research en design leidt tot verbetering en verrijking van praktisch alle denkbare menselijke activiteiten.

Gerelateerde projecten
Deel dit bericht