20 december 2014

Zin en onzin: geïsoleerde bedrijfsvloeren

In een poging bedrijfsgebouwen te verduurzamen wordt de toepassing van isolatie onder een bedrijfsvloer steeds vaker overwogen. Het integraal toepassen van isolatie onder een grote bedrijfsvloer is echter in veel gevallen onzin.

Begrijp me niet verkeerd. Ik onderschrijf het belang van verduurzaming van alles wat we bouwen. Ik probeer hieraan ook iedere dag een bijdrage te leveren. En als niet isoleren duurzamer is dan wel isoleren dan is dát mijn bijdrage.

In een bedrijfshal, met een hoogte van veelal 12 m of meer wordt in de winter niet overvloedig gestookt. Zeker ter hoogte van de vloer is het vaak niet warmer dan 16 graden. Doordat de diepere ondergrond een temperatuur heeft van circa 12 graden treedt dan nauwelijks een warmtestroming op. Daarbij komt nog dat in de warme zomerperiode een warmtelens onder het pand kan ontstaan die in de winter weer wordt terug gegeven.

Als een op staal gefundeerde vloer op isolatie wordt gestort neemt de draagkracht van de vloer sterk af. Daardoor is er dan in veel gevallen meer wapening en/of een dikkere betonvloer nodig. Het hoeft geen toelichting dat de CO2 footprint van de vloer hierdoor aanzienlijk toe kan nemen.

Waar het temperatuurverschil met de ondergrond hooguit enkele graden bedraagt, kan dit met de buitenlucht wel tientallen graden zijn. Het toepassen van een dikkere laag isolatie op het dak of in de gevels is dus vele malen effectiever en dit zou dan ook mijn voorstel zijn.

Dat het niet duurzaam is om een isolatie toe te passen die niet isoleert en bij sloop van het pand in een verbrandingsoven vernietigd wordt vraagt geen nadere toelichting. Toch wordt deze keuze, omwille van regelgeving of gewoonte, helaas nog te vaak gemaakt.

Het isoleren van een bedrijfsvloer is in een aantal gevallen wel zinvol.

  • Het isoleren van circa 2,5 m brede randstroken met een drukvaste isolatie is zeer effectief in het minimaliseren van een warmtestroom onder de gevel door.
  • Bij vloeren met vloerverwarming kan een integrale isolatie zinvol zijn, maar is dat zeker niet in alle gevallen.
  • Bij koelruimten is isolatie vaak wel verantwoord en bij vriesruimten zelfs noodzakelijk.
  • Bij een hoge grondwaterstand of grondwaterstroming wordt warmte sneller onttrokken en kan een isolatie dus gewenst zijn.

Uiteraard spreek ik voor eigen parochie als ik vind dat deze situaties doorgerekend moeten worden om het effect op de duurzaamheid goed te kunnen vaststellen. 

Auteur: ing. Niki Loonen

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Deel dit bericht