30 november 2018

Stuur real-time op de milieu-impact in BIM met ABT’s Milieu-Impact Monitor

Auteur: Jeroen van Kuijk, Modelleur bij ABT

Met één druk op de knop de milieu-impact van complete gebouwdraagconstructies berekenen en actief sturen op schonere constructies? Dat kan met de door ABT ontwikkelde Milieu-Impact Monitor (MIM)!

Milieu-Impact Monitor

Met de MIM is de carbon footprint en de schaduwprijs van de gemodelleerde draagconstructie real-time in Revit te monitoren. Tijdens het ontwerpen van de hoofddraagconstructie is daarbij continu het materiaalgebruik – en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot en schaduwprijs – van verschillende ontwerpopties te volgen.

Hoe werkt het?

Voor alle constructiematerialen en constructie-elementen zijn de schaduwprijs en carbon footprint bepaald en opgenomen in een database. Die informatie is gekoppeld aan de milieudatabase en aan zelf ontwikkelde tools, zoals de ABT-betontool (die de milieu-impact van een gewapende betonconstructie berekent). De Milieu-Impact Monitor koppelt deze milieudata aan het 3D BIM-model. Uniek hierbij is dat dataverwerking real-time plaatsvindt. Door de overzichtelijke user-interface van de MIM-tool zijn de resultaten in één oogopslag helder en inzichtelijk.

Afbeelding: Jeroen-MIM-blog-afbeelding in tekst 1

Schaduwprijs

Naast de carbon footprint monitort MIM de schaduwprijs. Dit gebeurt zowel in absolute totalen als per jaar. In de schaduwprijs worden – behalve de carbon footprint (kgCO2eq) – meer milieu- effecten meegenomen, zoals humane toxiciteit, aantasting ozonlaag en verzuring. De schaduwprijs komt overeen met de milieuprestatieberekening en wordt uitgedrukt in €/m²BVO/jaar. De resultaten uit de MIM-tool zijn rechtstreeks te gebruiken voor een MPG-berekening (milieu-prestatie gebouwen), BREEAM-certificering en de GPR-berekening.

Sturen tijdens het ontwerp

Door subcategorisering van de constructie-elementen is inzichtelijk welke onderdelen de grootste bijdrage hebben aan de milieu-impact. Zo is op een minimale milieubelasting van de draagconstructie te sturen. De 3D-modellen die met behulp van Revit zijn samengesteld, zijn hierbij zowel hulp- als stuurmiddel. De tijdens het ontwerpproces gerealiseerde materiaalbesparing en milieuwinst, zijn door deze werkwijze meetbaar en komen tot uitdrukking in de carbon footprint en de schaduwprijs van het gebouw.

Tijdens het ontwerp van de hoofddraagconstructie kan continu op een minimale milieubelasting van de draagconstructie worden gestuurd door de impact van verschillende ontwerpopties te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door op gebouwniveau het betonmengsel aan te passen naar een groene variant. Wijzigingen in het ontwerp zijn met één druk op de knop te herberekenen.

Van een totaalontwerp neemt de hoofddraagconstructie circa 60% van het materiaalgebruik in. De MIM zorgt ervoor dat dit deel te bepalen is. Met de doorontwikkeling van de tool door de milieu-impact van bouwkundige en installatietechnische componenten aan MIM toe te voegen, is het mogelijk om een totaalbeeld van de milieu-impact te verkrijgen.

Grenswaarde MPG aangescherpt

Vanaf januari 2018 is de grenswaarde vastgesteld voor de MPG op €1,00/m2 BVO > 100m2 voor kantoor- en woongebouwen. Bij tenders worden al regelmatig aangescherpte grenswaarden opgenomen. Het is daarom noodzakelijk hierop te kunnen sturen. Door het gebruik van de MIM kan op het ontwerp gestuurd worden om de grenswaarde niet te overschrijden.

Duurzaamheidsambitie waarmaken

Met behulp van de MIM is de MPG al bij veel projecten bepaald. Hierdoor is er al een ruime database opgebouwd. Met onder andere de volgende vraagstukken kan ABT rekening houden in het ontwerpproces:

  • Welke type constructie in het materiaalgebruik zorgt voor een hogere MPG: staal, beton of hout?
  • Wat is het verschil tussen het gemiddelde Nederlandse mengsel en een groenere variant?
  • Wat is de invloed van de gebouwvorm?
  • Door welke wijzigingen aan het ontwerp valt er winst te behalen in de MPG-score?

 

Ontwikkeling stopt niet bij de MIM

De MIM-berekening is onderdeel van de integrale advisering op het gebied van duurzaamheid en is een logische vervolgstap in de duurzaamheidsontwikkelingen bij ABT. De MIM sluit aan bij advisering op materiaalniveau, waarbij ook onderwerpen als circulariteit, aanpasbaarheid en flexibiliteit mee spelen.

Tijdens de Trends Digital Pioneers Award 2018 won ABT een Award in de categorie Business Support & Logistics voor de ontwikkeling van de Milieu-Impact Monitor.

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Uw reactie

Deel dit bericht