13 mei 2016

Eerste hulp bij vloerschade

Het maken van bedrijfsvloeren vereist veel specifieke kennis. Zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase vraagt kennis op constructief en betontechnologisch gebied. In veel grotere mate dan bij andere onderdelen van het bouwproces hebben ook de uitvoeringsomstandigheden een grote invloed op het eindresultaat.

Helaas voldoet de gemaakte vloer niet altijd aan de verwachtingen. Hoe kan een adviseur in dergelijke gevallen ondersteunen bij herstel van de gebreken of bemiddeling bij geschillen tussen de betrokken partijen? Dit licht ik in deze blog toe.

Belangen
Op het moment dat er een gebrek aan de vloer wordt geconstateerd zal de gebruiker behoefte hebben aan inzicht in de ernst van de schade en in hoeverre de schade tot problemen gaat leiden. Als een vloer nog maar kort in gebruik is, wordt meestal de aannemer van de schade op de hoogte gesteld en wordt ook het vloerenbedrijf ingeschakeld. Zo werd ik diverse malen benaderd in verband met gebreken aan de toplagen van vloeren die pas enkele maanden in gebruik waren. Er was in die gevallen ofwel sprake van onthechting van de toplaag of van overmatige stofafgifte.

In sommige gevallen wordt ook de betoncentrale ingeschakeld, in verband met garanties en verantwoordelijkheden. Het behoeft geen toelichting dat de complexiteit van schadegevallen en onduidelijkheid over garanties en technische verantwoordelijkheden het bereiken van een overeenstemming over de afhandeling in veel gevallen in de weg staat.

Meerwaarde van de ‘ABT aanpak’
Op welke manier kan ABT dan helpen bij schadegevallen?
Bedacht moet worden dat ‘schade’ een subjectieve beleving is voor de gebruiker, de aannemer, het vloerenbedrijf en de betonhersteller. Bijvoorbeeld: de toplaag van een vloer ligt plaatselijk los. Door het vloerenbedrijf wordt gesuggereerd dat de vloer sterk genoeg is en dat er geen functioneel probleem is. De vloer voldoet in hun visie dus gewoon. Bij de gebruiker worden de gebreken beschouwd als een groot risico dat de vloer nog verder beschadigd zal raken. ABT kan vanuit een onafhankelijke positie als deskundige de visie van beide partijen objectief beoordelen. Op die manier ontstaat een vernieuwde blik op de materie en is er een beter draagvlak voor verdere dialoog.

En als de partijen het eens zijn dat er herstel moet plaatsvinden? 
Bij vloeren zijn optredende schades vaak het gevolg van een complex aantal factoren en vereist het aanwijzen van de ‘oorzaak’ veel kennis op het gebied van schademechanismen. Overigens is het ook zo dat niet in alle gevallen  de oorzaak  van de schade kan worden achterhaald. Een voorbeeld uit de praktijk is een tegelvloer waarbij er in de tegels en de onderliggende vloeren scheuren zijn ontstaan. In eerste instantie wordt op basis van analyse als verklaring gegeven dat de scheuren zijn ontstaan door plaatselijke bezonning van de vloer. De richting van de scheuren ondersteunen deze analyse. Herstel door toepassing van flexibele mortel leek het passende advies. Totdat ook in het kantoor van de receptie scheuren werden vastgesteld (hier kan bezonning geen invloed hebben aangezien dit kantoor geen ramen heeft). Ondanks dat de oorzaak van de scheurvorming nooit volledig is achterhaald was er wel een advies toepasbaar: flexibele lijm, aangezien scheurvorming in alle gevallen in de dekvloer aanwezig was.

Opdracht tot onderzoek
ABT kan door één van de partijen worden ingehuurd om de schade te onderzoeken. Het komt echter ook voor dat ABT wordt ingeschakeld voor een ‘bindend advies’. Tussen de partijen wordt dan overeengekomen dat de aanbevelingen die door ABT worden gedaan worden opgevolgd. Tijdens het onderzoek worden de belangen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uiteraard zorgvuldig beschouwd. Op deze wijze kan vaak een juridische procedure en rechtsgang worden voorkomen.

Niet in alle gevallen wordt tussen de partijen overeenstemming bereikt en het komt dan ook regelmatig voor dat specialisten van ABT worden ingeschakeld voor het uitvoeren van deskundigenonderzoeken ter ondersteuning van de Rechtbank. Ook bij het uitvoeren van deze onderzoeken is de meerwaarde van ABT gelegen in de brede praktische en theoretische ervaring bij het behandelen van schadegevallen.

Auteur: Vincent Bakker

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Deel dit bericht