02 oktober 2017

Schonere constructies ontwerpen door monitoring

De Architect, september 2017

Om de stap van energieneutrale naar milieuneutrale gebouwen te maken, verschuift de focus steeds meer naar het materiaalgebruik van gebouwen en het minimaliseren van de milieubelasting van deze materialen. De uitdaging hierbij is het slimmer ontwerpen van gebouwen door minder grondstoffen te gebruiken, het bewuster afstemmen van het ontwerp op de gewenste levensduur en meer en beter hergebruik van bestaande gebouwen (dan wel bouwdelen of bouwmaterialen). Een belangrijke eerste stap in duurzaam materiaalgebruik is het monitoren van de milieu-impact van de toegepaste constructiematerialen. 

Lees het volledige artikel in De Architect.

Deel dit bericht