18 december 2013

Wie bouwt met BIM, blijft binnen budget

Bouwen met een 3D BIM-model heeft grote voordelen, ook voor wat betreft kostenmanagement. Je brengt vooraf op snelle en nauwkeurige wijze de kosten in kaart en kunt gaandeweg controleren of je binnen budget blijft. Ook helpt het model de faalkosten te beperken.

Na een fase van pionieren heeft het werken met een 3D BIM-model inmiddels vaste voet aan de grond gekregen in de bouw. Architecten, constructeurs, installateurs en aannemers werken er graag mee, want het model maakt het veel gemakkelijker om de werkzaamheden onderling af te stemmen. Dat voorkomt veel problemen in de fase van uitvoering.

Minder bekend is, dat BIM ook grote voordelen heeft voor wat betreft kostenmanagement: de kostenmanagers van ABT maken daarom graag gebruik van zo'n BIM-model. Het 3D BIM-model brengt de in het ontwerp verwerkte hoeveelheden materialen nauwkeurig in kaart. Aan de materialen kan de kostenmanager prijzen koppelen, waardoor de financiële consequenties van een ontwerp eenvoudig en snel berekend kunnen worden.

Slimme alternatieven
In eerste instantie is de raming vrij grof, maar bij het uitwerken van het definitief ontwerp worden de keuzes steeds verder verfijnd. Dat maakt het mogelijk om kostentechnische afwegingen bij de detaillering te betrekken. Zo kan het verstandig blijken om de wand- en plafondafwerking te versoberen. Ook kan het slim zijn te kiezen voor een oplossing die constructietechnisch wat duurder is, maar bouwkundig een besparing betekent. Het doorrekenen van alternatieven gaat snel, wat de drempel om naar passende oplossingen te zoeken aanmerkelijk verlaagt. Ook is het mogelijk de budgetten te monitoren tijdens de realisatie: dat geeft zowel de aannemer als de opdrachtgever rust. Op ieder moment is te achterhalen of je binnen budget blijft.

ABT heeft met behulp van BIM al bij verschillende projecten kostenbesparingen kunnen realiseren. Zo is er bij de nieuwbouw van Medisch Centrum Alkmaar voor gekozen om minder gevelopeningen te maken. Ook is uitgerekend dat het goedkoper was om het hele pand vijftig centimeter op te tillen dan een diepe laad- en loskuil aan te leggen. Een wijziging in de constructie wordt door de uittrekstaten die gegenereerd worden snel financieel inzichtelijk gemaakt. Zulke afwegingen dragen sterk bij aan de haalbaarheid van een project.

Afbeelding: BIM_Amphia Breda_kostenbesparingen

Faalkosten beperken
Doordat de architect, de constructeur en de installateur alle essentiële informatie in het model opnemen, komen knelpunten al in de ontwerpfase aan het licht. Dat heeft directe consequenties voor de kosten: de faalkosten lopen enorm terug. Je voorkomt problemen al tijdens de bouw. Dat kan een besparing opleveren die kan oplopen tot wel 10% van de bouwsom. Het werken met een 3D BIM-model stelt wel voorwaarden. Zo moet het invoeren van de gegevens uiterst nauwkeurig gebeuren. Dat vereist een nauwe afstemming tussen de partners en een grondige controle door de kostenmanager. Dat kost veel tijd aan het begin van het traject, maar die wordt ruimschoots gecompenseerd door de tijdwinst die je gaandeweg de bouw boekt. Ook is het cruciaal dat opdrachtgevers vooraf aangeven dat ze willen werken met een 3D BIM-model en welk model dat is. Als ze het bijvoorbeeld ook willen gebruiken in de exploitatiefase, dan moet het model te koppelen zijn aan bepaalde andere programma's.

Ambities
De ontwikkelingen met 3D BIM staan nog in de kinderschoenen. Er is nog heel veel mogelijk. Zo kan ABT in de nabije toekomst kostenramingen direct koppelen aan het generieke BIM-model. Elk specifiek element in dat model krijgt dan zijn eigen prijs en elke verandering wordt automatisch doorberekend. Dat is nu nog niet het geval. Ook biedt ABT zijn opdrachtgevers sinds kort BIM 360 Glue aan, een cloud based programma dat gebruikers overal toegang geeft tot een gebouwmodel en dat het mogelijk maakt informatie te coördineren en te managen. Dat verhoogt de efficiency van het traject.

Tenslotte heeft ABT een 'BIMlab' opgezet. De BIM-experts van ABT werken daar verder aan het verhogen van de toegevoegde waarde van BIM voor de opdrachtgever. Ze onderzoeken bijvoorbeeld hoe ze het samenwerken in een BIM-omgeving kunnen optimaliseren, ontwikkelen protocollen, stellen werkwijzen vast en verzorgen cursussen.

BIM gaat zich in de toekomst snel ontwikkelen. ABT heeft de ambitie hierin voorop te blijven lopen. Als multidisciplinair bureau kan ABT vanuit alle disciplines in het BIM-model werken. Door de korte lijnen is een optimale afstemming mogelijk, met alle voordelen van dien.

Deel dit bericht