29 juni 2016

Nieuwbouw Grootstadsblok in Antwerpen

ABT werkt mee aan de nieuwbouw van het Grootstadsblok op het Cadix – Eilandje in Antwerpen. Het gaat om maar liefst 8000 m2 ondergronds parkeren (in 2 lagen) en 25000 m2 bovengronds, vlak naast het Kattendijkdok. Gelijkvloers is er een commerciële plint; de bovenliggende lagen bieden vooral ruimte om te wonen. ABT levert het volledige constructieve advies en ontwerp. Dit omvat ook de civiele techniek voor twee lagen ondergronds.

Het ontwerpteam bestaande uit de architectenbureaus SERGISON BATES, BULK, en BOVENBOUW heeft een intuïtieve werkwijze gevolgd, met ’belevingswaarde’ als belangrijkste, bindende thema. Het doel hiervan was om een goede interactie te creëren tussen de nieuwbouw en de bestaande omgeving. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp dat bestaat uit vijf bouwdelen en een binnenhof, die vanaf verschillende gezichtspunten een verschillende uitstraling hebben. Bijvoorbeeld ‘robuust’ aan de kant van de haven  en een levendige straatwand aan de Oostkaai.

Toekomstwaarde

Interessant is ook de benadering van duurzaamheid, door het ontwerpteam gedefinieerd als toekomstwaarde. Dit thema is breder uitgelegd dan de klassieke aandacht voor energie, water en materiaalgebruik. Onder de noemer ‘culturele duurzaamheid’ zijn de ambities inzake uitstraling, materiaalgebruik, flexibiliteit en diversiteit benoemd.

Een bijzonder onderdeel in de energiehuishouding, is het gebruik van het oppervlaktewater van de haven als energiebron voor verwarmen en koelen. Door dit te combineren met energieopslag in de bodem, kan tenminste tachtig procent van de warmtehuishouding worden gerealiseerd vanuit hernieuwbare bronnen.

Volledig flexibel indeelbaar

Het ontwerpteam wil dat het Grootstadsblok lang meegaat. Daarom is het robuust ontworpen, wordt er veel aandacht besteed aan de tuin en zijn grote delen van het gebouw volledig flexibel indeelbaar. Het Havengebouw en Hoek Palazzo kennen bijvoorbeeld bij oplevering al een grote diversiteit aan woningtypen, maar die zijn onderling ook nog eens combineerbaar. Bovendien zijn ze allemaal geschikt voor levensloopbestendig wonen en voor rolstoelgebruik. Zo wordt ingespeeld op de huidige behoefte, zonder veranderingen in de toekomst uit te sluiten.

Afbeelding: snede belisol tuin
Deel dit bericht