27 juli 2016

Evenwichtige restauratie voor Bourla Schouwburg Antwerpen

ABT gaat meewerken aan de restauratie en renovatie van de Bourla Schouwburg in Antwerpen. De jury noemt de visie van het ontwerpteam met architectencombinatie THV DRDH Architects - Julian Harrap Architects uit Londen ‘het meest helder, evenwichtig, inspirerend en haalbaar’ van alle vijf voorstellen.

Uit het juryrapport:

‘De visie van DRDH --‐ Julian Harrap vertrekt, meer dan bij alle andere kandidaten, vanuit een heldere conceptuele benadering, zowel architecturaal als cultuurhistorisch. De introductie van een ‘nieuw open theaterveld’ biedt een helder kader waarbinnen het Masterplan en bij uitbreiding het Beheersplan architecturaal, functioneel,  technisch en logistiek verder kan worden uitgewerkt. Het herdenken van de onderlinge verwantschappen, waarbij Pierre Bourla herinnerd wordt, niet door terug te grijpen naar het oorspronkelijk plan, maar door het vernieuwen van de oorspronkelijke ontwerpwaarde, biedt garantie voor een genuanceerde aanpak die op respectvolle wijze het erfgoed bewaart en tegelijk inspireert oor toekomstig gebruik.

Uit de voorgestelde ingrepen valt vooral de intelligente samenhang en consistentie op die leiden tot weloverwogen keuzes en voorstellen waaruit een grondig begrip en inzicht blijkt in de geschiedenis en betekenis van het gebouw maar evenzeer in het  wezen van het theater.’

Het ontwerpteam gaat nu verder onderzoek doen naar  de meest optimale oplossingen voor de architectuur, restauratie, stabiliteit, technische installaties, theatertechnieken, akoestiek, duurzaamheid en bouwfysica.

 

Afbeelding: antwerpen_bourlaschouwburg_bovenaanzicht
Deel dit bericht