29 september 2015

Duurzaam construeren met twee nieuwe tools

ABT heeft een ontwerptool groen beton en een Milieu-Impact Monitor (MIM) ontwikkeld om de milieu-impact van constructies te kwantificeren. Het doel hiervan is om duurzaam materiaalgebruik te stimuleren. Recent zijn deze tools toegepast voor het project Saxion in Apeldoorn.

De Milieu-Impact Monitor is ontwikkeld in samenwerking met een afstudeerder van de Hogeschool Rotterdam. Deze tool is gericht op de milieu-impact van de totale gebouwconstructie inzichtelijk te maken. Uit het REVIT-tekenmodel van een gebouw kunnen de hoeveelheden van de verschillende constructieve onderdelen worden gehaald. Deze worden vermenigvuldigd met de milieukosten per onderdeel.
In het ontwerpproces kan de Milieu-Impact Monitor worden ingezet ten behoeve van ontwerpoverwegingen voor de gebouwconstructie. Door de resultaten tussen de verschillende gebouwconstructies te vergelijken, wordt het inzicht van duurzaam materiaalgebruik vergroot.
Diverse projecten zijn met deze tool geanalyseerd en onderling met elkaar vergeleken. Zoals bij het Saxion in Apeldoorn. Dankzij de toepassing van deze tool is het interessant en leerzaam hoe de verschillende gebouwconstructies ten opzichte van elkaar scoren.

Ontwerptool groen beton
De andere tool is ontwikkeld om het milieuprofiel van het gekozen betonontwerp te kwantificeren en te vergelijken met de mogelijke ontwerpvarianten. De focus ligt op een enkel betonnen constructie-onderdeel. Bijvoorbeeld een kolom, een funderingspoer, balk of vloerdeel. Met deze ontwerptool kan op een eenvoudige en inzichtelijke wijze de impact van de ontwerpkeuzes inzichtelijk worden gemaakt. Een optimalisatie op het milieu en de kosten kunnen hierdoor worden behaald.

 

Deel dit bericht