04 oktober 2021

Lees hier het artikel uit de Gazet van Antwerpen van 4 oktober 2021.

Na een succesvolle masterplanfase werd op vrijdag 18/12/2020 het contract ondertekend tussen de Maatschap ATELIER BOURLA en de gebruiker van de Bourla schouwburg, Het toneelhuis te Antwerpen voor de renovatie en restauratie van dit prachtige monument in het midden van de stad. ABT België vormt samen met DRDH architects en Julian Harrap architects uit Londen de stuurgroep van deze maatschap en fungeert als penvoerder. 
De Bourlaschouwbrug werd in 1834 gebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect Bourla, bestaande uit vier achter elkaar gelegen bouwdelen: de foyer, de zaal, de toneeltoren en het achterhuis. In de afgelopen twee eeuwen heeft het gebouw enkele ingrijpende verbouwingen ondergaan. Na een aantal jaren van verwaarlozing midden twintigste eeuw is het gebouw in 1993 geheel gerenoveerd en weer opnieuw in gebruik genomen. In het gebouw zijn een aantal bijzondere elementen aanwezig, die van grote historische waarde zijn :de zaal zelf, diverse schilderingen en historische vloerbedekkingen, maar ook de handbediende toneelinstallatie in de toneeltoren en de onderconstructie onder het toneel en diverse historische funderingen. Een deel van het historische gebouw maakt echter dat het huidige toneel beperkt bruikbaar is. Het voornemen is door een aantal ingrepen de zaal terug hedendaags te maken zonder het historisch karakter van het gebouw teniet te doen.

De grote ingrepen zijn:
- Het maken van nieuwe en het verdiepen van de bestaande ondergrondse ruimten onder het gebouw (De toneeltoren en de orkestbakmoeten worden verdiept, evenals het gehele achterhuis).
- Het aanpassen van de toneeltoren.
- Nieuwe trappenhuizen ter verbetering van de circulatie en de foyer
- Het verbeteren van de gebouwschil binnen de mogelijkheden van een historische context. d.i. zowel structureel indien nodig als bouwfysisch indien mogelijk.
- Het versterken van balkons en vloeren
 

Teamleden : DRDH architects (architect), Julian Harap architects (restauratie architect), abt België (stabiliteit, lokale ondersteuning architect), RCR & Huygen (intallatietechniek), ARUP Londen (theatertechniek/akoestiek).

 

 

Afbeelding: Knipsel
Deel dit bericht